?

Log in

No account? Create an account

Previous Entry | Next Entry

И НЕКОМУ ГНАТЬ МЕНЯЛ...(...) Κατόπιν εισηγήσεως των Συνοδικών Επιτροπών Δογματικών και Νομοκανονικών Ζητημάτων και Διορθοδόξων και Διαχριστιανικών Σχέσεων περί του Ουκρανικού Ζητήματος, η Δ.Ι.Σ. αναγνωρίζει το κανονικό δικαίωμα του Οικουμενικού Πατριάρχου για την παραχώρηση του Αυτοκεφάλου, καθώς και το προνόμιο του Προκαθημένου της Εκκλησίας της Ελλάδος να χειρισθεί περαιτέρω το ζήτημα της αναγνωρίσεως της Εκκλησίας της Ουκρανίας (...)

Нет, разумеется, я не могу объяснить, что это значит. Я могу только расспросить мою уважаемую сороку, а также нескольких заочных френдов, ставших за время "томосиады" друзьями, и выложить их общее, в целом, совпадающее мнение для тех, кому оно интересно,  - естественно, своими словами...


Как и предполагалось, процесс можно приостановить, но остановить уже невозможно. Элладская Церковь, придя к выводу, что "Вселенский патриархат" имел каноническое право даровать ПЦУ автокефалию, фактически признала структуру Епифания. В октябре, на архиерейском Синоде, ЭПЦ, видимо, подтвердит это решение, - то есть, начнет процедуру признания ПЦУ, в 2020-м то же самое сделают еще несколько Церквей (вероятно, Румынская, Болгарская и Грузинская), а там потянутся и остальные.

На какое-то время воздержатся поляки, чехи, Антиохия и (не факт, но можно надеяться) Александрия. Больше того, они с той или иной степенью активности осудят признание со стороны других церквей, на словах поддержат РПЦ, но ни одна из них не разорвет каноническое общение с Константинополем. Что до сербов, то они в своих решениях будут исходить из развития церковной проблемы в Македонии и Черногории, но только из-за Украины на разрыв с Фанаром не пойдут.

Можно констатировать, что планы Москвы, - разумеется, имеется в виду не РПЦ, роль которой сугубо техническаяполностью провалились. Затрачены огромные средства для получения "благожелательного понимания" и PR-кампанию (в первую очередь в околоцерковных масс-медиа), но в итоге не достигнуты даже тактические задачи - не удалось даже не то, что остановить, но и затормозить процесс признания. По церковным меркам все происходит почти молниеносно.

И еще раз: как бы кто ни относился к нынешней РПЦ, этот провал не ее вина. Процесс "церковный" в самую последнюю очередь, а в первую - геополитический. Все, даже искренне симпатизирующие, исходят из того, что представляет сейчас Российская Федерация в мире. А в мире ее влияние скоро достигнет отрицательных величин. И только кремлевские гении считают, что все и всех можно купить, постоянно обжигаясь, но каждый раз наступая на одни и те же грабли.

Прогрессирующий маразм подразумеваемых гениев особенно ярко проявляется в очередных церковных ХПП по Украине. Цитата: "Понять их можно разве что псхически больному". Теперь вся ставка на Филарета. В прокремлевских изданиях уже никаких "товарищей Антоновых", "Михаилов Антоновичей", "Денисенко", не говоря уже про анафему. Очень уважительно - патриарх УПЦ-КП, само собой без всяких кавычек. Россия-24 делают с ним большое интервью, остальные почти с пиететом

и очень сочувственно постоянно цитируют его гневные филиппики против ПЦУ и лично Епифания. Более того (цитата: "Если Вы не в курсе, то...") Филарету уже предложили снятие с негт анафемы, возвращение сана и всех церковных отличий. Причем без всякого покаяния. Его просто умоляют это сделать. Но (цитата) "олигофрены не понимают очевидную вещь":  все это Михаилу Антоновичу не нужно. Анафема с него снята Варфоломеем, и тот ни при каких обстоятельствах не отменит своего решения,

что бы там (цитата) "Филя не заявлял и как бы ни гадил". Официальная позиция Константинополя - митрополит Филарет болен и не отвечает за свои слова. Понимая это, тов. "Антонов" (школу МГБ еще Абакумова, причем с кураторами из центрального аппарата не пропьешь) будет пока играть с кремлевскими в интересном для него тандеме, но они зря надеются что он в маразме, чтобы покончить политическим самоубийством. Более того, информация об этом, которая уже не секрет

для многих в УПЦ, крайне способствует тому, чтобы ряд иерархов склонились к уходу в ПЦУ. От чего их ранее удерживало (и Софроний Черкасский об этом говорил прямо) только наличие в ПЦУ мало кем любимого Филарета. И вдруг невероятный подарок для Епифания - он избавляется от этого токсичного актива, причем это серьезно облегчает международное признание ПЦУ (Поместные тоже не любят "Филю"), а также будет способствовать массовому переходу приходов  и иерархов УПЦ.

При этом (цитата: "Трудно поверить в такую степень интеллектуального вырождения") гении сами хотят к себе забрать этот токсичный актив, а это по мере прояснения ситуации, которая уже и сейчас в узких кругах секрет Полишинеля,  выбивает у них последний довод о  каноничной "непримиримости", и естественно, будет способствовать массовому отпадению приходов. Тем более, что у них хватило ума попытаться "прощупать" и Макария, намекнув о возможности выделить из УПЦ

персонально "под него" Галичину в отдельную митрополию в структуре РПЦ. А это уже ошибка хуже преступления. Даже будь Макарий прожженным циником, как московские или "Филя", он и тогда не принял бы де-факто "приглашение на казнь", но Макарий человек глубоко идейный. Он известен своей простотой и даже (трудно поверить!) не берет с приходов ни копейки лично на себя. Естественно, он ни о чем не стал молчать, а какое это впечатление произвело на иерархов УПЦ, понять несложно.

В общем, все как всегда. Кремлевские традиционно умудряются не просто проигрывать на всех мыслимых и немыслимых фронтах. Они с глубоко удовлетворенным видом делают все возможное и невозможное, чтобы поражение превращалось в абсолютную и позорную катастрофу, - и если это поддается хоть какой-то логике, то лишь в том смысле, что именно такова их цель...


Comments

( 82 comments — Leave a comment )
Page 1 of 2
<<[1] [2] >>
lj_frank_bot
Aug. 29th, 2019 02:54 pm (UTC)
Здравствуйте!
Система категоризации Живого Журнала посчитала, что вашу запись можно отнести к категории: Религия.
Если вы считаете, что система ошиблась — напишите об этом в ответе на этот комментарий. Ваша обратная связь поможет сделать систему точнее.
Фрэнк,
команда ЖЖ.
submagic
Aug. 29th, 2019 07:13 pm (UTC)

Ещё политика и общество

(no subject) - lj_frank_bot - Aug. 29th, 2019 07:13 pm (UTC) - Expand
robinbadd
Aug. 29th, 2019 03:04 pm (UTC)
Пять лет назад говорили, что у говна союзников не бывает
Года 3-4 назад Ирочка объяснила, почему Добро собачье не нуждается ни в каких союзниках, симпатизантах или хотя бы просто нейтрально настроенных
Все эти годы Добро собачье не устает демонстрировать миру, до какой степени оно, Добро собачье, не нуждается ни в ком и ни в чем хорошем, здоровом и благоприятном для жизни, в жизни самой
так они и победили
"Здесь жизнь была. Все пожрало Бабло"

Edited at 2019-08-29 03:35 pm (UTC)
raul_salan
Aug. 29th, 2019 03:09 pm (UTC)
У ЛР был великолепный материал по историку Арону Авреху и его концепции гибели самодержавия. Абсолютная аналогия и воронка решений все более сужается пока все не схлопнется в одну точку - черную дыру, из которой уже ничего не возвращается.

Edited at 2019-08-29 03:15 pm (UTC)
submagic
Aug. 29th, 2019 07:14 pm (UTC)

Кто есть ЛР? Где всё это возможно почитать?

(no subject) - putnik1 - Aug. 29th, 2019 07:45 pm (UTC) - Expand
(no subject) - submagic - Aug. 29th, 2019 09:27 pm (UTC) - Expand
onir
Aug. 29th, 2019 03:21 pm (UTC)
Какие-то возни торговцев во Храме...
pierre_terrail
Aug. 29th, 2019 03:32 pm (UTC)

Ну и что что кто-то кого-то признает. Да пусть признает. На Украине действует секта свидетелей Иеговы их Элладская церковь не признает, а у них членов больше чем у ПЦУ. Вот глубоко все равно иеговам признает их Фанар или нет. Вообще все равно. Если человек верит ему глубоко на этот Фанар и на всю эту политику. Меня например это вообще не трогает. Максимум что они могут это забрать храмы и имущество. Ну и что? На квартирах собираются, новые храмы строят. Иегов в ЛНР запретили они что все православными стали? Нет конечно.

ateist667
Aug. 29th, 2019 03:58 pm (UTC)
А пост не про иеговых. Свято место пусто не будет. Никто из православных по квартирам собиратся не будет

Edited at 2019-08-29 03:59 pm (UTC)
andreylynx
Aug. 29th, 2019 03:35 pm (UTC)
21 век на дворе, космические корабли, простите за банальность, бороздят просторы, японцы совершенствуются в робототехнике, а тут епифании с автокефалиями...Мдаа...
fedoslov
Aug. 29th, 2019 04:04 pm (UTC)
21 век на дворе, космические корабли, простите за банальность, бороздят просторы, японцы совершенствуются в робототехнике...
Одно только остаётся неизменным: люди как умирали, так и продолжают умирать. Христианство же разрешает этот вопрос, поэтому до сих пор и занимает умы многих, и будет занимать умы до самого конца человечества, если таковое будет.
(no subject) - andreylynx - Aug. 29th, 2019 04:25 pm (UTC) - Expand
(no subject) - fedoslov - Aug. 29th, 2019 04:33 pm (UTC) - Expand
(no subject) - andreylynx - Aug. 29th, 2019 04:46 pm (UTC) - Expand
(no subject) - submagic - Aug. 29th, 2019 07:17 pm (UTC) - Expand
(no subject) - Руслан Подтесов - Aug. 29th, 2019 04:20 pm (UTC) - Expand
drg0nzo
Aug. 29th, 2019 03:41 pm (UTC)
Катастрофа всегда подразумевает форс-мажорные обстоятельства, а форс-мажорные обстоятельства подразумевают отсутствие ответственности.
mir_v_donbasse
Aug. 29th, 2019 03:45 pm (UTC)
Лев Рэмович, обращаюсь за помощью от дочери Лены Алекперовой, она сейчас со сломанной ногой, очень нужна помощь волонтера, котоый помог бы довезти медикаменты для раненых на Донбассе, нужна помощь волонтеров, она не справляется. Помогите перепостить, может, доьрый человек найдется. Сбор срочный, очень нужны также продукты питания, все к школе для детишек!

https://mir-v-donbasse.livejournal.com/35704.html

Спасибо вам!
Alexander Tyshchenko
Aug. 29th, 2019 11:31 pm (UTC)
Сломанная нога для некоторых может случится дверью к пониманию и осознанию. Но для остальных горбатых существует безотказное средство.
(no subject) - putnik1 - Aug. 30th, 2019 12:11 am (UTC) - Expand
(no subject) - Alexander Tyshchenko - Aug. 30th, 2019 01:09 am (UTC) - Expand
(no subject) - putnik1 - Aug. 30th, 2019 01:14 am (UTC) - Expand
(no subject) - Alexander Tyshchenko - Aug. 30th, 2019 11:36 am (UTC) - Expand
(no subject) - putnik1 - Aug. 30th, 2019 11:44 am (UTC) - Expand
fedoslov
Aug. 29th, 2019 04:01 pm (UTC)
Позор Фанарским иерархам и примкнувшим к ним! Руководствуясь какими-то мирскими целями, они совершают шаг, аналогичный заключению Флорентийской унии 1439г. Фактически это означает не раскол, а откол, отпадение от истинного христианства. Закончится тем же, что и в 1453г. - падением Константинополя.
putnik1
Aug. 29th, 2019 04:06 pm (UTC)
Вы имеете в виду, что турок выгонят из Стамбула?
(no subject) - 7емёнов Александр - Aug. 29th, 2019 04:16 pm (UTC) - Expand
(no subject) - putnik1 - Aug. 29th, 2019 04:54 pm (UTC) - Expand
(no subject) - ateist667 - Aug. 29th, 2019 05:12 pm (UTC) - Expand
(no subject) - fedoslov - Aug. 29th, 2019 04:19 pm (UTC) - Expand
(no subject) - 7емёнов Александр - Aug. 29th, 2019 04:22 pm (UTC) - Expand
(Deleted comment)
(no subject) - 7емёнов Александр - Aug. 30th, 2019 01:04 am (UTC) - Expand
trah_babah
Aug. 29th, 2019 04:10 pm (UTC)
Судя по всему, что так оно и есть.
В скором времени увидим религиозную войну на украине.
Точнее не войну даже, а изнасилование УПЦ.

Хотя, в принципе, если говорить откровенно (к стати и И.И.СТРЕЛКОВ на эту же тему высказывался), УПЦ за эти 6 лет проявила себя как собачка лижущая сапог злого хозяина.

Постоянно помогают АТОшникам, собирают средства для фронта,семинарии делают благотворительные концерты вставляют евро-окна в госпитали для ВСУшников и т.д.
Это они называют миссионерством.


Молятся за мир в украине и примеренные сторон т.е. с теми кто насилует войной Донбасс (#братание).
Называют Донбасс агрессорами, а ополченцев сепаратистами.
И я мог бы и дальше продолжать называть фамилии давать ссылки,но не буду искушать людей.

Хочу сказать как человек изучающий вопрос изнутри,что надо быть принципиальными.
И называть черное черным,а белое белым.Если по настоящему.По правде притерпеть за веру.


И когда НАШИХ ЖЕНЩИН И ДЕТЕЙ УБИВАЮТ,например в Горловке, обстреливая из минометов город ночью и днем, мы не имеем права молчать или говорить о примирении с украинскими нацистами!

УПЦ должна сильно изменится, потому что в том виде в котором она есть, ей существовать будет трудно.Нельзя служить двум господам..


Руслан Подтесов
Aug. 29th, 2019 04:26 pm (UTC)
Где там господа ? Господа все в Нью-Йорке.
(no subject) - trah_babah - Aug. 29th, 2019 04:30 pm (UTC) - Expand
(no subject) - sotrudnic - Aug. 30th, 2019 06:36 am (UTC) - Expand
(no subject) - alex7v_k - Sep. 3rd, 2019 08:46 am (UTC) - Expand
Руслан Подтесов
Aug. 29th, 2019 04:25 pm (UTC)
Все ничего ,в рамках "многоходовочки" заложили в международный ломбард бабушкину икону и собственный нательных крестильный крест.
А что на них молится ,что ли ? А еще спрашивают , кто там там все будет "православие, самодержавие ,народность" . Вот "православие" уже пригодилось. Я бы сразу предложил "Хфилорета" назначить послом от МСК в Укре ,а чё кадр проверенный..не подведет ,к тому же бывший сотрудник КГБ.

Edited at 2019-08-29 04:25 pm (UTC)
ateist667
Aug. 29th, 2019 04:44 pm (UTC)
Путин тоже из КГБ, но другого, того что всех спасает.
alpha_15
Aug. 29th, 2019 04:49 pm (UTC)


У "сороки" выраженный марксистский стиль. В самый раз, чтобы пугать коммунистов.

putnik1
Aug. 29th, 2019 04:51 pm (UTC)
Показал сороке. Хмыкнула.
Но, справедливости ради, подчас Вы выглядите не так глупо.
(no subject) - alpha_15 - Aug. 29th, 2019 04:54 pm (UTC) - Expand
(no subject) - putnik1 - Aug. 29th, 2019 05:02 pm (UTC) - Expand
(no subject) - alpha_15 - Aug. 29th, 2019 05:04 pm (UTC) - Expand
(no subject) - copoka_n - Aug. 30th, 2019 12:18 pm (UTC) - Expand
(no subject) - putnik1 - Aug. 30th, 2019 12:22 pm (UTC) - Expand
(no subject) - copoka_n - Aug. 30th, 2019 12:50 pm (UTC) - Expand
(no subject) - putnik1 - Aug. 30th, 2019 01:18 pm (UTC) - Expand
(no subject) - copoka_n - Aug. 30th, 2019 01:29 pm (UTC) - Expand
(no subject) - putnik1 - Aug. 30th, 2019 01:50 pm (UTC) - Expand
(no subject) - copoka_n - Aug. 31st, 2019 12:05 pm (UTC) - Expand
yadocent
Aug. 29th, 2019 04:54 pm (UTC)
«Элладская Церковь, придя к выводу, что "Вселенский патриархат" имел каноническое право даровать ПЦУ автокефалию, фактически признала структуру Епифания. В октябре, на архиерейском Синоде, ЭПЦ, видимо, признает ПЦУ полностью».
Брехня с первых же строк. На самом деле 28 августа 2019 года во время Священного Синода Элладской Православной Церкви, на котором поднимался вопрос признания или непризнания проекта Фанара в Украине, данный вопрос был назван особенным, а Предстоятель ЭПЦ отказался от такой ответственности и передал дело на рассмотрение Архиерейского собора. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на греческое издание Ромфея. При этом представитель Синода заявил: «В других случаях не требовалось от всей иерархии признания автокефалии так же, как это было с другими автокефалиями на Балканах. Здесь мы имеем особый случай с нерукоположенными раскольниками, которые были еще и отлученными».
https://news.church.ua/2019/08/29/v-sinode-elladskoj-pravoslavnoj-cerkvi-nazvali-pcu-nerukopolozhennymi-i-zapreshhennymi-raskolnikami/?lang=ru
Так что дальше первых строк топискстартера я не читал.
putnik1
Aug. 29th, 2019 05:00 pm (UTC)
Специально для особенных запросил точный перевод с греческого:

Интересующий абзац:
Κατόπιν εισηγήσεως των Συνοδικών Επιτροπών Δογματικών και Νομοκανονικών Ζητημάτων και Διορθοδόξων και Διαχριστιανικών Σχέσεων περί του Ουκρανικού Ζητήματος, η Δ.Ι.Σ. αναγνωρίζει το κανονικό δικαίωμα του Οικουμενικού Πατριάρχου για την παραχώρηση του Αυτοκεφάλου, καθώς και το προνόμιο του Προκαθημένου της Εκκλησίας της Ελλάδος να χειρισθεί περαιτέρω το ζήτημα της αναγνωρίσεως της Εκκλησίας της Ουκρανίας

Дословно:

По рекомендации Синодальных комитетов по догматическим и правовым вопросам и православным и межхристианским отношениям по украинскому вопросу, η Δ.Ι.Σ. признает КАНОНИЧЕСКОЕ право Вселенского Патриарха на предоставление Автокефалии, а также привилегию Пресвитера Элладской Церкви продолжить заниматься вопросом признания Церкви Украины.

От себя: я не вправе запретить Вам быть таким, как Вы есть, но порекомендовал бы делать это не так наглядно.
(no subject) - yadocent - Aug. 29th, 2019 05:14 pm (UTC) - Expand
(no subject) - putnik1 - Aug. 29th, 2019 05:27 pm (UTC) - Expand
(no subject) - yadocent - Aug. 29th, 2019 05:40 pm (UTC) - Expand
(no subject) - putnik1 - Aug. 29th, 2019 07:26 pm (UTC) - Expand
Антон Кляузов
Aug. 29th, 2019 05:34 pm (UTC)
В этом вопросе для РПЦ после катастрофы 2014 года нет и не было однозначно хороших вариантов. Самое лучшее, что можно было сделать - это даровать автокефалию УПЦ из своих собственных рук. Теперь поздно.
raul_salan
Aug. 29th, 2019 05:43 pm (UTC)
Катастрофа РПЦ в том, что она сама себя превратила в Департамент по делам православия АП. И теперь когда прогнивший насквозь режим рухнет, он и ее похоронит под собой. Безумно жаль, что и вместе с не такими уж малочисленными праведниками, которые есть среди ее иерархов и составляют значительную часть клира.
(no subject) - Антон Кляузов - Aug. 29th, 2019 06:17 pm (UTC) - Expand
(no subject) - putnik1 - Aug. 30th, 2019 01:12 am (UTC) - Expand
savoysky_p_e
Aug. 29th, 2019 05:50 pm (UTC)
Попробую поиграть в "Касандру":
Признания ПЦУ на архиерейском Синоде в октябре не будет. ЭПЦ продолжит тянуть, не принимая никакого определенного решения.

В октябре посмотрим: кто окажется прав. Ждать недолго =)


Edited at 2019-08-29 05:51 pm (UTC)
putnik1
Aug. 29th, 2019 07:30 pm (UTC)
Re: Попробую поиграть в "Касандру":
А почему Кассандра? Она как раз предсказывала плохое, а Вы хорошее. Дай Бог, чтобы решили тянуть и дальше, я только за. Но принципиальный вопрос (о каноничности) уже решен.
Ошибка: - savoysky_p_e - Aug. 30th, 2019 07:36 am (UTC) - Expand
Re: Ошибка: - bobi_fisher - Sep. 6th, 2019 05:31 pm (UTC) - Expand
Page 1 of 2
<<[1] [2] >>
( 82 comments — Leave a comment )

Latest Month

October 2019
S M T W T F S
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Tags

Powered by LiveJournal.com
Designed by Lilia Ahner