?

Log in

No account? Create an account

Previous Entry | Next EntryИтак, Σύμφωνα με πληροφορίες το Οικουμενικό Πατριαρχείο κατά τη διάρκεια της συνεδρίας της Ιεράς Συνόδου, επανέφερε τον σχισματικό Πατριάρχη Φιλάρετο στην κανονικότητα της Εκκλησίας. Επίσης η Ιερά Συνοδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου, φέρεται να επανέφερε και τον σχισματικό Αρχιεπίσκοπο Μακάριο Μαλέτιτς, της λεγόμενης «Ορθόδοξης Αυτοκέφαλης Εκκλησίας της Ουκρανίας», -

то есть, поступила информация, что Фанар в ходе Синтакиса снял анафему с Денисенки, вернув ему каноничность в сане митрополита, а также якобы признал каноничность архиепископа-раскольника Макариоса Малетика, главы так называемой  «Православной Автокефальной Церкви Украины»,  приняв также во внимание и к обсуждению призыв Денисенки


признать недействительным, как выданный с нарушением канонических и прочих формальностей томос о передаче Киевской митрополии под омофор Московского Патриархата, выданный в 1686-1687 годах, но, правда, Τέλος να σημειωθεί ότι μέχρι τώρα, δεν υπάρχει κάποια επίσημη ανακοίνωση από το Οικουμενικό Πατριαρχείο για τις εν λόγω πληροφορίες, а если по-русски, то  официального объявления из офиса Вселенского Патриархата об этом решении пока не прозвучало.

Надеюсь, всем ясно, что ссылку нашел не я и перевод не мой, а те, кто прислал ссылку с пояснением, заодно напомнили  о своих давешних опасениях про "краткий промежуточный этап в виде прямого Кнстпльского "экзархата", после чего будет дан томос", пояснив, что права возвращать расстригу в лоно церкви у фанариотов нет, но есть томос 1686/7 г.г. будет дезавуирован, такая возможность, как следствие, возникнет (цитата): "Наглость, жульничество невероятные, но это политика..."

Далее выводы (ничего от себя, только тех, кто прислал перевод, и прошу учесть, что писали утром):

(а) провозглашение автокефалии крайне вероятно, но вполне может быть, что Фанар просто выкатил "пробный шар" (они очень любят такие методы), и "пробный шар", если станет реальностью, будет очень весом: втянувшись в спор о каноничности томоса 1686/7 годов, Данилов монастырь в итоге окажется в "непростом, вероятно, проигрышном" положении (далее пояснения, почему)

(б) если все же вместо томоса прямо сейчас пойдут таким, более длинным путем, никаких "новых проблем" (о которых мы сегодня уже говорили) не возникнет, все будет сделано "так, чтобы все было мирно", ибо в этом случае томоса об автокефалии и не надо. Правда, "фанарский" Денисенко станет не "патриархом", а  всего лишь опять митрополитом, но это уже его проблемы,

(в) а за оставшийся ему недолгий (чисто по возрасту) срок Фанар, поработав без спешки, сделает все, чтобы продвинуть таки своего (и США) кандидата Иова (Геча) или (если Порошенко устанется у руля) Вл. Симеона в руководители новой патриархии, которая получит томом об автокефалии в то самое "подходящее время". Но скорее всего, томос все же дадут.

А теперь, под финал, мое мнение. Действительно, московские, пригрозив кровопролитием, которое, если случится, случится по вине бабуинов (то есть, Киева, Фанара и Штатов) вроде бы (еще не вечер, посмотрим) сумели чисто тактически притормозить процесс. Но стратегически они в цугцванге, и сверх "угрозы кровью", которую они могут разыграть только как пропагандистский ход, не оказав никакой реальной помощи тем, чью кровь будут проливать, у них ничего нет. А качество они теряют день ото дня...


Comments

( 105 comments — Leave a comment )
Page 1 of 2
<<[1] [2] >>
urman_ru
Oct. 11th, 2018 03:53 pm (UTC)
А как дысал! Как дысал!
Asad alya
Oct. 11th, 2018 03:54 pm (UTC)
Одни трупные ассоциации. Даже страную рокету защитить не могут. А сколько воды ушло страшно сказать. И ведь крайними опять обычные верующие станут. Которым ещё и этого не хватало.
karpion
Oct. 11th, 2018 04:22 pm (UTC)
Веровать можно и дома, там никто не мешает.
(no subject) - NikolayZyrlin - Oct. 11th, 2018 05:06 pm (UTC) - Expand
(no subject) - karpion - Oct. 11th, 2018 11:29 pm (UTC) - Expand
(no subject) - nemurchik - Oct. 11th, 2018 05:45 pm (UTC) - Expand
(no subject) - karpion - Oct. 11th, 2018 10:46 pm (UTC) - Expand
(no subject) - nemurchik - Oct. 12th, 2018 07:31 am (UTC) - Expand
Эвелина Петушкова
Oct. 11th, 2018 03:54 pm (UTC)
( второй раз за час в ленте эта информация. Болить украина, видимо, у нас всех))
ну, сняли анафему, наверное.
а чего вы хотели?
раз кровопролития не будет, то всё можно.
ma535468
Oct. 11th, 2018 03:58 pm (UTC)
ну и правильно - зачем давать томос когда лучше сделать украину вассалом - экзахаркатом и управлять ей.
Россию лишить томоса и оставить ей на выбор либо подчинение либо раскол

кровопролития нам не надо.

теперь предстоит борьба как сделать украину экзахркатом а заодно и россию
karpion
Oct. 11th, 2018 04:22 pm (UTC)
Вы так говорите "раскол", как будто в этом есть что-то плохое!
(no subject) - ma535468 - Oct. 11th, 2018 06:35 pm (UTC) - Expand
(no subject) - karpion - Oct. 11th, 2018 10:54 pm (UTC) - Expand
(no subject) - ma535468 - Oct. 12th, 2018 12:57 am (UTC) - Expand
scaevola2016
Oct. 11th, 2018 04:02 pm (UTC)
Тот факт,что Москва перестала быть центром православия это историческое событие.Это даже не авиньонский период у католиков,а гораздо значимей.
Интересно было бы услышать также мнение специалистов из числа жрецов ближневосточного культа,каков был годовой доход РПЦ от украинских объектов культа,насколько огромен финансовый ущерб,который РПЦ понесёт.
Между тем Трамп со своими торговыми войнами с Китаем допрыгался,рухнули все фондовые рынки как США,так и азиатские и это падение лишь набирает оборот.

Edited at 2018-10-11 04:03 pm (UTC)
urman_ru
Oct. 11th, 2018 04:14 pm (UTC)
(no subject) - Igor Zinoviev - Oct. 11th, 2018 04:43 pm (UTC) - Expand
(no subject) - vitaly_etinzon - Oct. 11th, 2018 05:37 pm (UTC) - Expand
(no subject) - scaevola2016 - Oct. 11th, 2018 05:47 pm (UTC) - Expand
(no subject) - vitaly_etinzon - Oct. 11th, 2018 06:30 pm (UTC) - Expand
(no subject) - scaevola2016 - Oct. 11th, 2018 06:49 pm (UTC) - Expand
(no subject) - robinbadd - Oct. 11th, 2018 07:14 pm (UTC) - Expand
(no subject) - scaevola2016 - Oct. 11th, 2018 07:24 pm (UTC) - Expand
(no subject) - vitaly_etinzon - Oct. 12th, 2018 10:39 pm (UTC) - Expand
(no subject) - vitaly_etinzon - Oct. 12th, 2018 10:37 pm (UTC) - Expand
(no subject) - scaevola2016 - Oct. 13th, 2018 11:38 am (UTC) - Expand
(no subject) - black_skat - Oct. 12th, 2018 07:30 am (UTC) - Expand
(no subject) - karpion - Oct. 11th, 2018 10:55 pm (UTC) - Expand
(no subject) - scaevola2016 - Oct. 13th, 2018 03:29 pm (UTC) - Expand
(no subject) - karpion - Oct. 13th, 2018 05:44 pm (UTC) - Expand
(no subject) - scaevola2016 - Oct. 13th, 2018 06:07 pm (UTC) - Expand
(no subject) - karpion - Oct. 13th, 2018 06:18 pm (UTC) - Expand
(no subject) - scaevola2016 - Oct. 13th, 2018 07:04 pm (UTC) - Expand
(no subject) - karpion - Oct. 13th, 2018 07:11 pm (UTC) - Expand
(no subject) - scaevola2016 - Oct. 13th, 2018 07:22 pm (UTC) - Expand
(no subject) - karpion - Oct. 13th, 2018 07:44 pm (UTC) - Expand
karpion
Oct. 11th, 2018 04:26 pm (UTC)
Извините, а почему Вам не пофиг на эту крысиную грызню?
Ну, можете объявить себя Примархом Талтаптунской Церкви. Чо, прикольно будет.
Alex Ivanov
Oct. 11th, 2018 04:37 pm (UTC)
Все очень просто.
В идеале во всех цивилизованных странах свобода вероисповедания и т.п.
Но в данном конкретном случае после получения этого "документа" начнется следующее:
1. Захват храмов.
2. Использование захваченных храмов в качестве площадки для разжигания войны и пропаганды ненависти ко всему русскому.
(no subject) - typoy_user - Oct. 11th, 2018 04:48 pm (UTC) - Expand
(no subject) - Igor Zinoviev - Oct. 11th, 2018 05:10 pm (UTC) - Expand
(no subject) - dagrael - Oct. 11th, 2018 05:11 pm (UTC) - Expand
(no subject) - karpion - Oct. 11th, 2018 11:28 pm (UTC) - Expand
(no subject) - Vilny Chytach - Oct. 15th, 2018 07:49 am (UTC) - Expand
(no subject) - karpion - Oct. 15th, 2018 02:47 pm (UTC) - Expand
Alex Ivanov
Oct. 11th, 2018 04:35 pm (UTC)
Пишите новый обзор.
Уже:
1. Дали томос.
2. Сняли анафему.
3. Разорвали переподчинение киевской митрополии московскому патриархату.
Alex Ivanov
Oct. 11th, 2018 04:45 pm (UTC)
Хотя пока только "начали процесс предоставления томоса".
Пункты 2 и 3 - уже факт.
selestafox
Oct. 11th, 2018 04:43 pm (UTC)
Синод в Стамбуле отменил документ о передаче Киевской митрополии Московскому патриархату.
Константинополь отменил действие томоса 300-летней давности о праве Москвы рукополагать митрополита Киевского.

19:17
Москва. 11 октября. INTERFAX.RU -
Священный Синод Константинопольской церкви принял решение прекратить действие ее томоса 300-летней давности о передаче Киевской митрополии Московскому патриархату.

"Отменить юридическую силу синодального письма 1686 года, изданного по обстоятельствам того времени, которое предоставило патриарху Московскому через икономию право рукоположить митрополита Киевского, избранного собором духовенства и мирян его епархии", -
говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Константинопольской церкви по итогам трехдневного Синода в Стамбуле.

Сообщение дополняется
https://www.interfax.ru/world/632991

18:53
Москва. 11 октября. INTERFAX.RU -
Вселенский патриарх продолжает процедуру предоставления томоса украинской церкви, сообщил представитель Константинополя.

"Первое - возобновить решения, которые уже были сделаны... Экуменический патриархат продолжает процедуру предоставления томоса Украинской церкви", - сказал представитель Константинополя митрополит Галльский Эммануил журналистам в четверг после заседание Синода.

Ранее СМИ сообщали, что Священный Синод согласился предоставить самопровозглашенным "Киевскому патриархату" и "Украинской автокефальной православной церкви" статусы каноничных церквей.

https://www.interfax.ru/world/632987

Edited at 2018-10-11 04:47 pm (UTC)
selestafox
Oct. 11th, 2018 04:51 pm (UTC)


В РПЦ обвинили Константинополь в разрушении основ православной церкви.

19:41
Москва. 11 октября. INTERFAX.RU -
В РПЦ считают, что решение Константинопольского патриархата снять анафему с главы самопровозглашенного Киевского патриархата Филарета разрушает основы канонического строя.

"Беспрецедентное антиканоническое деяние Константинопольского патриархата сопряжено с попыткой разрушить сами основы канонического строя Православной церкви.
Иначе сложно оценить заявление константинопольского Синода о вступлении в каноническое общение с раскольниками и человеком, отлученным от Церкви", -

заявил "Интерфаксу" глава синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

По его словам, апелляция Константинополя к "якобы имеющейся у него канонической прерогативе" рассматривать подобные обращения есть "ни что иное, как новая теория, которая поддерживается преимущественно самим же Константинополем".

Легойда выразил уверенность, что Священный Синод Русской православной церкви на своем ближайшем заседании 15 октября даст соответствующую компетентную оценку данным действиям".

Синод Константинопольского патриархата решил продолжить процедуру предоставления церкви на Украине томоса об автокефалии, сообщил представитель патриархата.
"Первое - возобновить решения, которые уже были сделаны... Экуменический Патриархат продолжает процедуру предоставления томоса украинской церкви", - сказал представитель Константинополя, митрополит Галльский Эммануил журналистам в четверг после заседания Синода.

Вторым пунктом в решении синода значится: "Восстановить, к этому моменту, ставропигию Вселенского патриархата в Киеве, одну из его многих ставропигий в Украине, существовавших здесь всегда".

Третьим пунктом, по его словам, была заслушана апелляция главам УАПЦ Макарию и УПЦ-КП Филарету, после чего синод Вселенского патриархата вернул их в каноническое состояние. "Было решено, что анафема была им оглашена не с достаточным количеством причин", - сказал он.

Четвертым пунктом указывается признание незаконной "аннексии" Киевской митрополии Константинопольского патриархата Русской православной церковью в 1686 году, а пятой - предостережение от незаконного захвата церквей и монастырей в Украине вследствие вышеуказанных решений.

https://www.interfax.ru/russia/632996

александр- 69
Oct. 11th, 2018 05:05 pm (UTC)
Просто Варфоломей слетел с катушек.Анафему может снять только тот кто её налагал. Филарет был членом РПЦ ,когда на него была наложена анафема и к Константинополю никакого отношения не имел.Это нарушение основополагающих канонов православия. Как к этому отнесутся другие православные церкви не ясно .Это не пробный шар это хуже.Даже если бы дали автокефалию ,а патриархом стал кто нибудь из епископов УПЦ МП, это бы приняли ,а сейчас большой вопрос.И складывается интересная ситуация если патриарх Варфоломей восстановить евхаристическое общение с раскольниками(то есть будет вместе служить литургию) то по канонам православной он тоже попадает под анафему .
kveta_fialkova
Oct. 11th, 2018 05:08 pm (UTC)
+++
(no subject) - dagrael - Oct. 11th, 2018 05:15 pm (UTC) - Expand
(no subject) - александр- 69 - Oct. 11th, 2018 05:45 pm (UTC) - Expand
(no subject) - dagrael - Oct. 11th, 2018 06:17 pm (UTC) - Expand
(no subject) - vitaly_etinzon - Oct. 11th, 2018 07:42 pm (UTC) - Expand
(no subject) - dagrael - Oct. 11th, 2018 08:04 pm (UTC) - Expand
(no subject) - karpion - Oct. 11th, 2018 11:04 pm (UTC) - Expand
(no subject) - dagrael - Oct. 12th, 2018 05:30 am (UTC) - Expand
(no subject) - karpion - Oct. 13th, 2018 08:06 pm (UTC) - Expand
(no subject) - dagrael - Oct. 13th, 2018 08:56 pm (UTC) - Expand
(no subject) - karpion - Oct. 13th, 2018 09:17 pm (UTC) - Expand
(no subject) - dagrael - Oct. 13th, 2018 09:31 pm (UTC) - Expand
(no subject) - karpion - Oct. 13th, 2018 10:37 pm (UTC) - Expand
(no subject) - dagrael - Oct. 13th, 2018 11:01 pm (UTC) - Expand
(no subject) - karpion - Oct. 15th, 2018 08:02 pm (UTC) - Expand
(no subject) - dagrael - Oct. 13th, 2018 11:04 pm (UTC) - Expand
(no subject) - karpion - Oct. 11th, 2018 11:03 pm (UTC) - Expand
(no subject) - vitaly_etinzon - Oct. 12th, 2018 10:46 pm (UTC) - Expand
(no subject) - karpion - Oct. 11th, 2018 11:01 pm (UTC) - Expand
(no subject) - dagrael - Oct. 12th, 2018 05:33 am (UTC) - Expand
(no subject) - karpion - Oct. 13th, 2018 08:00 pm (UTC) - Expand
(no subject) - dagrael - Oct. 13th, 2018 08:54 pm (UTC) - Expand
(no subject) - karpion - Oct. 13th, 2018 09:09 pm (UTC) - Expand
(no subject) - dagrael - Oct. 13th, 2018 09:13 pm (UTC) - Expand
(no subject) - karpion - Oct. 13th, 2018 09:18 pm (UTC) - Expand
(no subject) - dagrael - Oct. 13th, 2018 09:25 pm (UTC) - Expand
(no subject) - Nikolay Zyrlin - Oct. 11th, 2018 05:17 pm (UTC) - Expand
(no subject) - dagrael - Oct. 11th, 2018 06:18 pm (UTC) - Expand
selestafox
Oct. 11th, 2018 05:09 pm (UTC)

В РПЦ рассказали о возможной реакции на снятие анафемы с Филарета.

20:00
Москва. 11 октября. INTERFAX.RU -
Русская православная церковь будет вынуждена разорвать евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом после его решения снять анафему с лидера самопровозглашенного "Киевского патриархата" Филарета Денисенко.
Об этом заявил пресс-секретарь патриарха Кирилла священник Александр Волков.

"Легализация раскола (...) повлечет за собой следующие очень печальные шаги, которые вынуждена будет сделать Русская православная церковь, связанные с разрывом евхаристического общения и другими решениями, которые будут приняты", -
сказал отец Александр в четверг вечером в эфире телеканала "Спас".

По мнению пресс-секретаря патриарха, сегодня Константинополь принял "катастрофические решения для всего мирового православия".

"Константинопольский патриархат перешел красную черту, и не по нашей вине, не по вине Русской православной церкви, которая на протяжении
всех последних лет,
всех последних месяцев,
всего последнего времени
пыталась найти пути взаимодействия с патриархом Варфоломеем", - подчеркнул священник.
..
https://www.interfax.ru/world/632998

robinbadd
Oct. 11th, 2018 05:25 pm (UTC)
Насобин:
Теперь Кирилл не "патриарх", а просто авторитет провинциальной секты.
Роскошные шапки больше не по Сеньке, и пора пересаживаться с мерседесов на рено, ибо не по чину.
А все почему? А потому что жадный и глупый. Ведь говорили ему: не надо отжимать у Варфоломея Святоникольский Собор в Ницце.
Не надо! Подавишься! Поперек горла встанет!
Но тупая алчность как всегда победила.
(no subject) - karpion - Oct. 13th, 2018 06:34 pm (UTC) - Expand
tukulti_apil_es
Oct. 11th, 2018 05:20 pm (UTC)
Проверка на вшивость
События пошли совсем в другую сторону: эксперты, в том числе и в этом блоге, и я, грешный, предполагали что анафеме-Денисенко ничего не выгорит от всей этой возни с автокефалией и томосом. А здесь как раз процесс автокефалии притормозили, а анафему - сняли. Решили проверить реакцию РПЦ.
putnik1
Oct. 11th, 2018 08:30 pm (UTC)
Re: Проверка на вшивость
Re: Проверка на вшивость - putnik1 - Oct. 11th, 2018 08:59 pm (UTC) - Expand
Re: Проверка на вшивость - putnik1 - Oct. 11th, 2018 09:11 pm (UTC) - Expand
Re: Проверка на вшивость - putnik1 - Oct. 11th, 2018 10:20 pm (UTC) - Expand
Re: Проверка на вшивость - black_skat - Oct. 12th, 2018 07:36 am (UTC) - Expand
Re: Проверка на вшивость - putnik1 - Oct. 12th, 2018 09:05 am (UTC) - Expand
Re: Проверка на вшивость - karpion - Oct. 13th, 2018 06:09 pm (UTC) - Expand
NikolayZyrlin
Oct. 11th, 2018 05:24 pm (UTC)
Ну и зачем скандалить. Вроде бы так положено, что каждому государству с преобладанием православной религии полагается отдельный патриарх. У Грузии и то есть свой патриарх.
robinbadd
Oct. 11th, 2018 05:27 pm (UTC)
"И то..."
Вообще-то грузинская церковь постарше будет

Из вики:
По преданию, Грузия — апостольский жребий Божьей Матери[16][17]. В 337 году трудами святой равноапостольной Нины христианство стало государственной религией Грузии. Церковная организация находилась в пределах Антиохийской церкви[18].

История получения Грузинской церковью автокефалии не ясна. Явочным порядком определённая степень независимости (неформальная автономия) была получена при царе Иберии Вахтанге Горгасали в конце V века[4][19]. На основе косвенных данных, первым католикосом-патриархом единой ГПЦ называют Иоанна Окропири (980—1001)[4]. В начале XIX века автокефалия Грузинской церкви де-факто была упразднена, после чего поместная Грузинская церковь существовала как часть Российской церкви в виде Грузинского экзархата до 1917 года, когда была явочным порядком восстановлена. В 1943 году автокефалия Грузинской церкви была признана Московским патриархатом, а 3 марта 1990 года — Константинопольским патриархатом[20][21].
(no subject) - tukulti_apil_es - Oct. 11th, 2018 05:28 pm (UTC) - Expand
(no subject) - fdj_ler - Oct. 11th, 2018 08:03 pm (UTC) - Expand
nemurchik
Oct. 11th, 2018 05:34 pm (UTC)
Остается москвичам требовать кровавую картинку несогласия верующих Украины с такими церковными преобразованиями, якобы доказывающую духовное родство на которое им раньше было плевать

Edited at 2018-10-11 06:07 pm (UTC)
commenter2017
Oct. 11th, 2018 07:19 pm (UTC)
Так прямо намекают-провоцируют уже, вголос.
Другое дело что вы, бабуины - до москвы не достанете, руки коротки. Зато, как обычно, под вывеской борьбы с москвой - отыграетесь и оттопчетесь на своих соотечественниках - чем вы и заняты с 2014-го по сей день. Мудаки.
(no subject) - nemurchik - Oct. 11th, 2018 07:41 pm (UTC) - Expand
(no subject) - commenter2017 - Oct. 11th, 2018 09:07 pm (UTC) - Expand
commenter2017
Oct. 11th, 2018 07:14 pm (UTC)
Оказалось что с "ребятами на джипах" далеко не уедешь, даже если бабла отвалили. Ну а количество баранов ( "приходов") это тоже скорее имущественный показатель, а не атрибут влияния...
Это все из 90-х... Сергиев Посад. Стою у входа в храм. Благолепие вокруг. Рядом проходят двое - благообразных, полных, при всем параде, расы, кресты, на головах что-то,..слышу обрывок разговора "- ., а если че не так то позвоню - подьедут ребята на джипах.,". Вот они и рулят до сих пор. Рулили рулили и вырулили. . .
drqwas
Oct. 11th, 2018 08:12 pm (UTC)
твари, патамушта
Page 1 of 2
<<[1] [2] >>
( 105 comments — Leave a comment )

Latest Month

June 2019
S M T W T F S
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30      

Tags

Powered by LiveJournal.com
Designed by Lilia Ahner